Dịch Vụ Sửa Chữa

-20%

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Thay mặt kính iPhone XR

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Sửa chữa điện thoại HTC

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Sửa Chữa Điện Thoại LG

-30%
500,000  350,000 
-30%
500,000  350,000 
-20%

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Pin iphone 5/5s

250,000  200,000 
-11%

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Thay Pin iPhone 6 Plus 6sPlus

450,000  400,000 
-33%

DỊCH VỤ SỬA CHỮA

Thay Pin iphone Hải Phòng

300,000  200,000